Некласираните подават електронни заявление за участие в следващи етапи и за платено обучение

Няма свободни места по държавна поръчка за специалност „Медицина“, затова на трети тур за магистри в Медицинския университет са приети само кандидат-стоматолози и фармацевти. Това показват резултатите на излязлото днес класиране.

Три са приетите жени в „Дентална медицина“, като първата влиза с бал 29.08, а третата – с 29.02. Шестима са класираните мъже. Максималният бал е 26.10, а минималният – 25.28. За „Фармация“ са класирани само 15 жени, местата при мъжете са запълнени. Първото прието момиче е с бал 28.02, а последното се влиза с 26.96.

Класираните трябва да се запишат онлайн през профилите си между 23 и 26 юли. И на място в университета през първата седмица на септември, по график, обявен след четвърто класиране. Студентите се явяват лично в Учебните отдели и представят документите, посочени в чл. 24 от справочника.

Припомняме, че на второ класиране в списъка на приетите попаднаха 65 първокурсници – 39 жени и 26 мъже.

Неприетите подават онлайн електронно заявление за участие в следващи класирания, ако има назаети места. Кандидатите за магистърските специалности могат да влязат от профилите си от 23 до 25 юли и да маркират желание за продължаващо участие в следващи класирания и за платено обучение. Неподалите не участват в по-нататъшно разпределение на свободните места, предупреждават от университета. Резултатите ще станат ясни на 27 юли.

Таксите за “Медицина” на студентите от първи до четвърти курс са 1200 държавна поръчка и 10 330 лева за платено обучение. Студентите в пети и шести курс заплащат, съответно 950 и 10 080 лева. За “Стоматология” таксата за първи-четвърти курс в държавна поръчка е 1200 лева, а 8680 – за платено. Петокурсниците и шестокурсниците заплащат 950 и 8430 лева. 1200 лева е таксата за приетите по държавна поръчка фармацевти от първи до четвърти курс, а тези в платено внасят по 9564 лева. Студентите в пети и шести курс плащат по 950 и 9314 лева.