Изпълнителният директор на ТИЗ инж. Пламен Панчев обсъди с министъра на образованието как да се ускори подготовката на средни специалисти за бизнеса

Какво трябва да се направи, за да може бизнесът, с помощта на държавата и местните власти, да ускори подготовката на средни кадри за индустрията. По тази тема дебатираха днес министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов и изпълнителният директор на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) в Пловдив инж. Пламен Панчев.

Според проф. Пенов училищата и компаниите трябва максимално да използват възможностите на европейските и националните програми, свързани с образованието. Министърът покани инж. Панчев да участва при разработването на промените в Закона за професионалното образование и в срещи в МОН по темата.

Инж. Панчев предложи идеята ТИЗ, МОН и Община Пловдив да приемат 10-годишна програма за осигуряване на кадри за местната индустрия.

Като индустриален град Пловдив има нужда от кадри в професионални направления като машиностроене, транспорт, хранително-вкусова промишленост, аргументира се инж. Панчев. Затова ТИЗ работи активно с 9 общини от региона и засега с пет професионални гимназии чрез обучителен център, който разполага с модерна апаратура и е спечелил интереса на доста от учениците. Бизнесът подпомага активно училищата, предлага и стипендии с идеята след дипломирането си младежите да останат на работа в местните предприятия. Панчев заяви, че ТИЗ искаме да работи с поне 30 професионални училища.