“Епидемичната обстановка в света и страната налага да започнем учебната година в хибриден формат, но ще се справим с тази, както и с други инфекции”, каза ректорът на Медицинския университет проф. Марияна Мурджева

Първокурсници стоматолози положиха началото на нова традиция и посадиха дърво в първия си учебен ден. Четиримата студенти, приети с най-висок бал – Ива Пачева, Десислава Спилкова, Мария Миленчева и Данаил Ноев, трябваше да изпълнят мисията, възложена от колегите им от 51-ия випуск дентални медици. Сребърният бор вече е засаден в парка на Стоматологичния факултет. Идеята е всеки следващ випуск да има свое дърво, за което да се грижи.

Медицинският университет даде днес официален старт на новата академична година.

„Поздравявам ви, че при наличието на сериозна конкуренция вие победихте. Вие сте нашето предизвикателно настояще, но и пълното с надежда бъдеще на нашата Алма матер. Светът е засегнат от вирусна епидемия с жесток потенциал. Това налага мобилизация на всички наши сили и стриктна организация за спазване на противоепидемичните мерки. Паниката е нежелателна. Ще се справим и с тази, както и с други инфекции. Чака ни обаче трудна и вероятно по-дълга от очакваната битка с коронавируса”, обърна се към първокурсниците ректорът проф. Марияна Мурджева.

Епидемичната обстановка налага учебната година да започне в хибриден формат. Лекциите ще се водят изцяло в електронна среда, но в реално време, за да се запази живият контакт. Част от упражненията в теоретичните и предклиничните и в клиничните дисциплини също могат да се провеждани по електронен път. Присъствените практически упражнения ще се организират при спазване на конкретни противоепидемични мерки, за които студентите ще бъдат своевременно инструктирани от съответните катедри. Университетът е осигурил лични предпазни средства за всеки студент.