Форумът за кариерно ориентиране сe открива на 21 април в Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК

Изложение на професионалното образование за кариерно ориентиране на кандидат-гимназисти ще се състои на 21 и на 22 април в Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК. В рамките на двудневното събитие седмокласниците и техните родители ще се запознаят с възможностите за професионално образование в училищата на територията на града, като за първа година ще се включат и представители на Тракия икономическа зона.

Професионални и гимназии и средни училища ще презентират изучаваните при тях специалности. Участие в изложението ще вземе и Спортно училище „Васил Левски“, което ще представи всички видове спорт, които предлага.

Във втория ден на форума, който неслучайно е събота, ще се представят същите училища, за да може учениците на двусменен режим и родителите им да се срещнат с преподаватели и да научат подробности за условията за обучение.

За шеста поредна година Пловдив залага повече професионални паралелки, отколкото профилирани в държавния план-прием – 64.8 срещу 35.2 на сто, което значи 153:83. 133.5 са в STEM профили и професии. Справката към момента показва, че завършващите седмокласници са с 361 повече от предходната година – 6310. Дуалните паралелки са малко повече от миналата година – 16.5.