Гимназията въвежда три иновативни дисциплини и издава помагало с разработени уроци

„Понятието STEM не е ново за нас. Още през 2014 година, когато разменяхме визити с финландски колеги в рамките на европейски програми, ние интегрирахме в един учебен час няколко дисциплини. Така че иновативните идеи вече си имат дом“. Така директорът на Професионалната гимназия по електротехника и електроника Стоянка Анастасова се обърна към десетките гости на откриването на новия STEM център за природни науки, изследвания и иновации и благодари на екипа си и партньорите, благодарение на които той е факт. Центърът е създаден и оборудван с 300 000 лв. по Националната програма „Изграждане на училищна и STEM среда“ и обединява не само математиката, инженерните, природните науки и технологиите, а добавя и изключително актуалната тема за възобновяемите енергийни източници. Тези направления ще се изучават в синхрон.

Лентата прерязаха директорът на ПГЕЕ Стоянка Анастасова, Наталия Михалевска от МОН, кметът на район “Централен Георги Стаменов и началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова.

Новото пространство разполага с 3 зони – за приложно програмиране и роботика, за химия и екология, а работата по възобновяеми източници на енергия ще е в зоната по физика.

Демонстрациите, които съпроводиха откриването, доказаха, че ученици и учители отдавна са настроени на откривателска и изследователска вълна. Националните STEM победители и участници в олимпиади демонстрираха свои иновативни разработки пред гостите, сред които бе и Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН и ръководител на националната програма „Изграждане на училищна и STEM среда“.

Система за проследяване на мобилни устройства с GPS за родителски контрол представи зрелостникът Васил Чушев. Тя показва местоположението на детето, така че семейството да е наясно къде се намира във всеки един момент от гледна точка на неговата безопасност. Ангел Пелтеков представи приложение за лицево разпознаване, разработено чрез изкуствен интелект. „Това е начин да се увеличи ефикасността на камерите за видеонаблюдение и да се предотвратяват инциденти в съответните обекти“, уточни Ангел. 10-класникът Евгени Данаилов презентира видеоигра, подобна на „Майнкрафт“, а Георги и Алекс – онлайн борса за учебници. Уебприложението изисква регистрация, а след създаване на профил, потребителят може да дава обяви и да купува.

В зоната за приложно програмиране и роботика гостите видяха как работи CNC машината за гравиране на печатни платки, която позволява на учениците да изготвят завършени устройства. Посетителите можеха да си вземат за спомен от откриването ключодържател, изработен на 3D принтера. Зоната разполага също със CNC скенер, писалка и графичен таблет за създаване на изображения. Изключително атрактивни бяха демонстрациите на автоматичната линия за сортиране на цвят и на специалната маса за роботика.

В зоната за физика и ВЕИ водещи бяха учители и ученици, чиито STEM проекти са отличени на национални състезания. Димитър Богданов от специалност „Микропроцесорна техника“ е съставил слънчева карта на гимназията, като измерил слънчевата енергия в различни точки. Така е определил тези, в които греенето е най-силно. Там предлага да се монтират фотоволтаични модули, чрез които слънчевата енергия да се използва в училище – например за осветление и зареждане на устройства.

Функциите на 3D визуализатора, електронните микроскопи и химическата пещ обясниха учениците от 10 б клас, специалност „Приложно програмиране“. Те бяха водещите презентатори в зоната за природни науки и екология, а на финала забъркаха химически коктейл от разноцветни съставки.

ПГЕЕ въвежда три иновативни дисциплини. „Въведение в STEM“ се изучава в 8 клас, а в 9 и 10 клас – STEM1 и STEM2. Учителите са издали STEM помагало с разработени уроци от четирите направления, като всяка година ще добавят по още едно.

Със свои средства гимназията вече оформя и втора STEM зона, анонсира директорът Стоянка Анастасова с надежда да получат допълнителни средства по проект от Плана за възстановяване и устойчивост.

Наталия Михалевска увери, че 1900 училища ще могат да кандидатстват за финансиране, но трябва да заложат не само върху промяна на средата, а на съдържанието и методите на обучение.