Изпитите ще се проведат при строго спазване на мерките. Учениците трябва да решават тестовете с химикалка, пишеща с черен цвят

Четвъртокласниците, които ще се явяват тази година на национално външно оценяване, ще бъдат разпределяни максимум по 13 в класна стая. Това е изискването на МОН с цел спазване на противоепидемичните мерки в условия на пандемия. Това означава, че класът ще се разделя на две, тъй като масово паралелките са от по 24-26 деца.

Учениците трябва да бъдат разпределени на метър и половина разстояние един от друг. Медицински специалисти ще мерят температурата на влизане в изпитните зали, където децата ще са с маски. Предвижда се и дезинфекция на ръцете преди началото на изпита в 10 часа.

По искане на посветното министерство вече са направени разчети колко помещения ще са нужни, за да се проведе НВО, макар че датите са 27 и 28 май. В Пловдивска област 152 училища имат паралелки с 4-класници. Децата в тях са общо около 6000, за които ще са нужни около 618 класни стаи.

Всички ще трябва да носят химикалка, пишеща с черен цвят. По математика са разрешени молив, гума, триъгълник, линия и пергел, но не е допустима размяна на пособия и вещи между децата.

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас тази година се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От миналата година текстът за диктовката не да се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка ще съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 10% резерв за всяко училище. След внасянето в залата на изпитния материал всеки ученик получава от квестора теста, а за изпита по математика – и лист за чернова, и се запознава с начина на работа.

Предвидено е и изискване за видеонаблюдение в стаите, където ще се провеждат тестовете. От миналата година отпаднаха националните външни оценявания по „Човекът и обществото” и „Човекът и природата”.

За НВО по български език в деня на изпита се публикува засекретеният аудиофайл с диктовката, като паролите се оповестяват половин час преди началото. На процеса на разкодиране може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до изпитния вариант.

Регионална комисия транспортира всички изпитни работи до мястото на сканирането им – Учебния център на МОН. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки.

Национална комисия ще проверява писмените работи от националното външно оценяване на 4-класниците, което ще се проведе на 27 и 28 май. Това предвиждат одобрените от МОН правила за информационна сигурност. Времето за справяне с тестовете по български език и по математика остава непроменено – 60 минути. Половин час повече се дава на учениците със специални образователни потребности.

От изпитната зала може да се излиза след изтичане на 30 минути от началото на изпита и по всяко време след това, в случай че ученикът е приключил и е предал надлежно изпитната си работа.