Отбори от областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кюстендил и София се включиха в регионалния етап на надпреварата, на която домакин бе ПГСС в Първомай

Участници от седем области разпознаваха семена и фуражи, рязаха лозя и демонстрираха майсторско управление на трактор по зададен маршрут в рамките на регионалния етап на Националното състезание „Млад фермер“. Домакин на надпреварата бе Професионалната гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ в Първомай, която осигури перфектни условия на учениците, за да им даде възможност да покажат придобитите практически знания и компетентности в областта на растениевъдството, животновъдството и механизацията на селското стопанство.

В състезанието се включиха отборите на училището домакин, ПГ по лозарство и винарство „Христо Ботев” – Перущица, ПГ по селско стопанство –  Куклен, Земеделска професионална гимназия ”Климент Тимирязев” – Сандански; ПГ по механизация на селското стопанство – Разлог, ПГ по селско стопанство „Царица Йоанна“ – Пазарджик, ПГ по селско и горско стопанство „Никола Вапцаров“ – Чепеларе, ПГ по селско стопанство – Садово. Всеки отбор се формира от трима ученици, които се състезават по три модула.

Състезателите в категория „Растениевъдство“ разпознаваха семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури за време 30 минути. Всеки от тях получи набор от 30 вида семена, които трябваше да определи в чек лист. Срещу номера на всяко семе ученикът трябваше да изпише името на културата и групата, към която принадлежи. Практическото задание изискваше състезателите да извършат резитба по формировка двустранен кордон Роая.

Категоричен победител в категорията стана Десислава Атанасова от ПГСС в Първомай, второто място също бе за девойка – Йорданка Димитрова от ПГСС в Садово. Третото място зае Красимир Георгиев от ПГСС в Пазарджик.

Според регламента на категория „Животновъдство“ от участниците се изискваше да   разпознават фуражи за 15 минути време. На всеки бяха предоставени 30 експоната на обемисти и концентрирани фуражи и фуражни добавки. Практическата задача бе свързана с хигиената на млекодобива. Участниците трябваше да подготвят вимето за доене, спазвайки хигиенните и хуманните изисквания при машинно доене, правилното поставяне на доилния агрегат и извършване на процеса.

Тук отново участник от ПГСС в Първомай се оказа най-знаещ и сръчен и това бе Ваня Илчева, която стана първа. На второ място журито класира Александър Деянов от ПГСГС в Чепеларе, а на трето – Спасимир Иванов от ПГМСС в Разлог.

Електронен тест по безопасност на движението по пътищата решаваха участниците в третата категория – „Механизация“. Те разполагаха с 40 минути, за да дадат отговор на въпросите, като всеки разполагаше с персонален компютър. След това състезателите демонстрираха майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

Най-прецизен и бърз се оказа Атанас Ненов от ПГСС в Садово. След него се нареди Димитър Илиев от ПГСГС в Чепеларе, а третото място зае Радослав Кънчев от ПГМСС в Разлог.

При отборното класиране първи станаха учениците от Садово, следвани от Първомай и Чепеларе.