Директорите ще правят предварителен инструктаж на зрелостниците и квесторите, ще го изпращат по електронен път

12-класниците ще оставят в прозрачен плик личните си вещи, пишат с черен цвят химикалка

Зрелостниците ще се явяват на матура с маска или шлем, разрешено е да имат и ръкавици. За да могат да влязат в изпитните зали, те трябва да носят също бележка за допускане до ДЗИ, която ще получат по електронен път, както и документ за самоличност. Това е разписано в новите правила на просветното министерство, които са сведени вече до знанието на училищните директори. Те имат задължението да осигурят и прозрачни пликове с етикет с името на всеки ученик, в който той да постави личните си вещи, електронни устройства и защитните ръкавици щом заеме мястото си в залата. Просветният министър Красимир Вълчев заяви в телевезионно интервю, че по време на самия изпит предпазните средства може и да се свалят.

В училищните дворове трябва да бъдат обособени пространства за разпределяне на чакащите да влязат. На всеки вход следва да има осигурено медицинско лице, тъй като няма да се допускат 12-класници с грипоподобни симптоми. Другото изискване е на входа да има дезинфектанти, както и резервни маски или шлемове, в случай, че се явят абитуриент или квестор без лично предпазно средство.

За да спазят противоепидемичните мерки, директорите не бива да допускат струпване на ученици в коридорите и санитарните помещения. В изпитните зали абитуриентите ще са разпределени на метър и половина разстояние, като в един кабинет не бива да има повече от 10. Помещенията трябва да се проветряват периодично по време на изпита. Абсолютно забранена е и размяната на лични вещи и пособия. И тази година остава изискването за всички да пишат с черен цвят химикалка. Камери за видеонаблюдение ще има не само в залите, но и в кабинетите, където ще се размножават изпитните материали.

Тъй като учебната година за 12-класниците приключи дистанционно, от директорите се изисква да направят предварителен инструктаж до тях и до квесторите, който да изпратят по електронен път.

Членовете на комисии, квесторите и учителите консултанти нямат право да използват мобилни или електронни комуникационни средства, както и да напускат сградата, до края на изпитния ден.

Изпитните комплекти съдържат баркодове на всяка страница, които са уникални и поредни. Комплектите се отпечатват в брой, който отговаря на броя на зрелостниците, подали заявка за участие. За всяко РУО се пакетират и резервни комплекти, поставени в запечатан непрозрачен плик.

Тестовият вариант по български език ще се генерира в деня на изпита – 1 юни. Тогава ще се утвърдят и правилата за оценяване. Тестовете ще се проверяват електронно. Всяка писмена работа се оценява от двама души. От банката с тестови задачи се съставят вариантите по останалите учебни предмети, по които се провежда втори ДЗИ – 3 юни. За матурата с начален час 9, паролата за достъп ще се обявява в 9 часа за модул 1, в 10 часа – за модул 2, и в 11 часа – за модул 3.