Кандидат-студентите сами избират с кой от двама модула да започнат, а може да решават и едновременно, стана ясно на Деня на отворените врати във висшето училище

Пробен изпит няма да има, бройките за фармация с 10 повече от миналата година

Кандидат-студентите, които ще се борят да влязат медицина, стоматология или фармация, сами ще решават с кой тест да започнат – с този по биология или по химия. От миналата година приемният изпит в Медицинския университет се провежда в два модула, като тестовата форма беше въвеждана поетапно в продължение на няколко години. Според ръководството на висшето училище старият вариант за разработка на теми давал възможност за подсказване и преписване, докато при новия се избягва възможността за късмет, тъй като тестът обхваща значителна част от изпитния материал. Миналата година за първи път кандидат-медиците бяха пресявани изцяло с тестове и по двата предмета, но първо трябваше да се справят със задачите по биология, а след това по химия, докато сега сами ще решават на кой от модулите колко време да отделят. За четири часа трябва да се справят и с двете части.

Това стана ясно днес в Деня на кандидат-студента, който висшето училище по традиция организира. Председателят на изпитната комисия по биология доц. Марин Драганов обясни, че изпитният вариант няма да се различава от задачите, включени в сборниците със задачи от 8, 9 и 10 клас. Въпроси с отворен и затворен отговор с различна степен на трудност, термини и понятия, схеми, които трябва да означат или обяснят съдържа изпитният вариант.

Въпросите по химия ще са 40 с избираем отговор. Първата задача ще е върху неорганична химия и ще изисква да се попълнят празните места с термини, определения, свойства на съединенията, уточни председателят на комисията по предмета доц. Марияна Аргирова. Както и досега, втората задача по органична химия ще е логическа и за решаването й ще е нужно комбиниране на знания от различни въпроси – преходи от един клас органични съединения в друг.

За доста грешки в т.нар. зелено помагало по химия алармираха част от кандидатите, изпълнили Аудиторния комплекс до краен предел. Доц. Аргирова уточни, че е наясно с това, но ги увери, че в изпитния вариант няма да се допуска двусмислие и ще бъдат преформулирани, за да не бъдат поставени кандидат-студентите пред дилеми.

Зам.-ректорът по учебната дейност и председател на комисията по приема проф. Мария Куклева заяви, че тази година не се предвиждат предварителни изпити, тъй като резултатите, които показвали кандидатите в предишни години били доста по-ниски от тези на редовната дата, а и през април подготовката им още не била приключила.

Вузът е направил заявка за 150 бройки медицина държавна поръчка, 100 – стоматология и с 10 повече фармация от миналата година – 90.

Подаването на документи ще стана на място в новия информационен център от 19 до 28 юни или онлайн – от 11 до 25 юни. При електронното подаване на документи кандидатите получават разпечатка с информация за мястото, датата и часа на изпита.

Що се отнася до изпита по етика за бакалавърските специалности, председателят на изпитната комисия проф. Бианка Торньова уточни, че разработката на темите е свързана с учебния материал по предмета. Тя препоръча на студентите да готвят 14-те изпитни теми по учебника за задължителна подготовка на “Анубис” за 10 клас.

В края на април се предвижда курс по скулптиране за кандидатите за специалност “Зъботехника”. Те ще майсторят зъб от глина по макет, каквото се изисква и на изпита.