На петдневния курс за ефективни подходи на преподаване учителите усвояваха знания, свързани с гражданското образование

Преподаватели от начален етап на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ взеха участие в обучение по програма „Еразъм+“ в Португалия. Петдневният курс „Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване за приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси за неформално образование“ е бил ръководен от проф. Ана Торес – преподавател във Висшето политехническо училище в Сантарем. Целта на курса била да подготви началните учители с уменията и знанията, необходими за включване в часовете на теми от гражданското образование.

„Бяха ни представени мултимедийни ресурси, събрани в електронен сборник, които разглеждат темите за правата на децата, социалното включване и активното гражданство. Те ще ни бъдат изключително полезни в учебните часове, когато засягаме теми, свързани с гражданското образование“, пояснява началният педагог Десислава Кръстева.

Португалските преподаватели предпочитат неформалното образование като възможност за представяне на правата на детето и гражданите. За тях игровата форма е водеща, защото обединява и позволява детето да бъде активно. По достъпен, забавен и ненатрапчив начин се разглеждат темите от гражданското образование. Във всеки урок се включват упражнения, свързани с движения, дейност за релаксиране, встъпително видео или изготвена презентация, дискусии, рефлексия и дигитални ресурси, споделят впечатленията си след обучението пловдивските учители.

Те получили сертификати за завършен курс на обучение в кметството на Сантарем от Жоао Тейшейра Лейте, заместник-председател на общината и с ресор „Образование“.