В петиция и отворено писмо до МОН те заявяват, че изпитите нямат ясна цел с конкретно измерими и очаквани резултати

 

Начални учители настояват в петиция и в отворено писмо до МОН да отпадне външното оценяване за 4-ти клас с аргумента, че няма ясна цел с конкретно измерими и очаквани резултати.

„Ние не одобряваме утвърдения начин за провеждане на малките матури. Настояваме да не се предлагат необмислени текстове по БЕЛ и възможните отговори за избор. Не искаме учениците ни отново да избират за приятел „подлия вълк или хитрата лисица”, се казва в петицията. Учителите настояват да бъдат публикувани официално в най-кратък срок адекватни примерни тестове от МОН, а не от издателствата, които „налучкват формата на изпитите“.

Тази година отпаднаха два от изпитите – по “Човекът и обществото” и “Човекът и природата”. Въпреки това начални учители започнаха подписка, която наброява 3000 души, и в която искат отмяна и на изпитите по български и математика.

Ако изпитът по български остане, педагозите искат поне да не се въвежда новият подход – децата да слушат диктовката от аудиофайл, а не от собствения си учител. В училищата, където има повече деца в неравностойно положение, смятат, че аудиофайлът ще затрудни учениците им.

От министерството пък казват, че се притесняват от подсказване и че сега всички ще работят при равни условия, тъй като диктовката ще е еднаква като дикция и време навсякъде.

Педагозите искат още да се премахне допълнителната бланка, на която децата ще пренасят отговорите си от тази година. От министерството отговарят, че това не е сериозно притеснение. Обясняват още, че за първа година отговорите ще се проверяват електронно.

Искането е за отпадане на външното оценяване за следващата учебна година.

„През последните 20 години в образованието непрекъснато се правят реформи, които подлагат учителите и учениците на огромен стрес и водят до все по-голям спад в резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)…. Промяната на една реформа с друга, голямото по обем и академично поднесено учебно съдържание доведе до обезсърчаването на учениците и нежеланието им за усвояване на материала в училище“, се казва още в петицията.