Обучението в рамките на Академията за науки и иновации на СБУ бе открито днес в Хисаря от лидера Янка Такева, на финала се включва и министърът на образованието Красимир Вълчев

Дигитализацията на образованието, атестирането на учителите и темата за лидерството обсъждаха началниците на регионалните управления на образованието в Хисаря, които се включиха в обучение на Академията за науки и иновации на Синдиката на българските учители. То бе открито днес от лидера Янка Такева. Най-дебатирано, безспорно, бе началото на учебната година и мерките, които трябва да се предприемат, предвид непрекъснато променящата се епидемична обстановка.

„Рамките са разработени и всеки ще получи подробни указания. Ние, социалните партньори, и МОН сме готови да предложим различни модели в зависимост от ситуацията. На образователните институции ще бъдат предоставени два протокола – един за организацията на учебната дейност, който ще има препоръчителен характер, и един за медицинската, който ще съдържа задължителние мерки за спазване от всяко училище“, коментира лидерът на СБУ Янка Такева. В протоколите, които предстои да бъдат изготвени, ще са изброени и спецификите за  носене или не на маски, начините за реализиране на учебните дейности по физическо, музика, информатика;  храненето в столовата.

Четирите варианта за обучение при съчетаване на присъствено в класната стая и онлайн от разстояние у дома ще бъдат разработени на базата на научноизследователски анализ на Педагогическия факултет на Пловдивския университет, в който е участвала и Такева. Моделите са за начален, прогимназиален и гимназиален етап, както и за ученици със специални потребности, и са приложими не само при пандемията от КОВИД-19, но и при всяка извънредна ситуация. Те са изведени след задълбочен анализ, включително на практики в други държави.

„Днес предизвикателствата са как безопасно да отворят училищата и как натрупаният опит по време на кризата да се използва за трансформация на учебния процес. Имаме важна цел – да задържим престижа на образователната система“, обърна се към началниците на РУО Янка Такева и цитира данни от последното проучване на социологическа агенция „Тренд“, според които доверието към училището е достигнало рекордните 92%.

На въпрос няма ли системата да срещне съпротива от страна на учителите за присъствено начало на учебната година, тя заяви, че страхът трябва да отстъпи. И даде пример, че колегията масово се е страхувала от провал на онлайн обучението, но се справила невероятно добре. И изненадала даже учениците. Последвали опасения от лоша организация и липса на адекватни мерки при провеждането на НВО и ДЗИ, които също се оказали излишни. Така че не бивало да се притесняват от физическото присъствие в училище, защото са взети нужните мерки.

До началото на септември всяко училище е уместно да има разработен работен план за дейностите, които трябва да предприеме за преминаване към работа в дистанционна среда за кратко време. И да уведомява родителите за всяка промяна.

„Вие сте малките министри по места в страната – носите отговорност за образователните политики, но трябва да бъдете и подкрепа за директорите и учителите. Затова и една от темите на сегашното девето издание на Академията е „Мотивация-екипност-лидерство“, каза още Такева.

Началниците ще дискутират и критериите за атестиране на педагогическите специалисти, което се отлага с една година, тъй като пандемията е забавила процеса на подготовка. Новите информационни и комуникационни технологии и педагогическото взаимодействие на обектите и субектите в образователната система са други от темите в рамките на тридневното обучение.

На финала на Академията началниците на РУО ще имат среща и с министъра на образованието Красимир Вълчев, за да дебатират предизвикателствата около старта на учебната година.