Мотивите са, че не притежава изискуемата дигитална компетентност, тя отново завежда съдебни дела

Началник за един ден. В такава ситуация се оказа днес Иванка Киркова, която бе възстановена като началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив. След като Върховният административен съд отмени заповедта й за уволнение от 5 юли 2021 година, днес тя бе възстановена на ръководния пост. Точно в 8.40 часа тя се яви в сградата на РУО, а минути по-късно пристигнаха трима служители на Министерството на образованието и науката. Първата заповед, която подписала, била за връщането й на длъжността „началник“, а втората – че от 29 април се прекратяват трудовите й правоотношения.

Киркова не успя да влезе в кабинета на началника, тъй като той се оказа заключен, тъй като Антоанета Пакова, която спечели конкурса за поста след уволнението на Киркова, тази седмица е в отпуск. Временно изпълняващ е старши експертът по обществени науки, гражданско образование и религия Антоанета Кръстанова.

На 26 април Киркова подава заявление до МОН да бъде възстатовена, считано от 28 април. Затова днес се явила сутринта на работа. Изпратените от МОН служители първо й дали да подпише заповедта за възстановяване, след което, за нейна изненеда, и втора, с която се прекратяват трудовите й правоотношения.

“Основният мотив, който е посочен, е, че не притежавам изискуемата дигитална компетентност – обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация и информационна сигурност. Според изискванията би трябвало да мога да създавам цифрово съдържание – текст, изображения, таблици, да обработвам и редактирам, да притежавам умения за работа с електронно подписани документи, със служебната поща и деловодната система. Ще кажа само, че от 2010 година РУО-Пловдив има такава система. В заповедта е посочено също, че за длъжността се изисква работа с правни информационни системи и системи за електронно управление, работа с презентационен софтуер, търсене на информация онлайн чрез търсачки, прилагайки правилата за информационна сигурност”,  поясни пред “Уча в Пловдив” Киркова. В заключение е написано, че в служебното досие на Киркова не се съдържа документ, който удостоверява нейната дигитална компетентност.

“Оказвам се своеобразен участник (не по мое желание), в тази абсурдна ситуация. Няма как да направя коментар, ще се радвам коментарите да направи някой друг. Не съм се уморила, напротив – мотивирана съм и за пореден път ще си търся правата в съда. Съжалявам за данъкоплатеца. Това не може да продължава така, човешките права трябва да се зачитат и всеки да си получи заслуженото”, каза още Киркова. Тя се готви да заведе две дела – срещу мотивите в заповедта и за уронване на престижа и пропуснати ползи.

И добави, че е завършила специалност “Общо инженерство” в Техническия университет, преподавала е “Информационни системи в туризма”, което със сигурност изисквало дигитални компетентности. В предишната й длъжностна характеристика имало изискване за същите дигитални компетентости, а сега се оказвало, че тя не притежва нужния ценз.

В днешния си работен ден Киркова изиска справка за всички договори, които са били сключени от РУО за периода от юли до момента, както и за всички направени разходи.

(б.а. Публикуваме архивна снимка на г-жа Киркова, тъй като днес тя помоли да не бъде снимана).