Дейността на образователните медиатори да бъде координирана с кризисните щабове по места. За това настоява началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова в писмо до кметовете от областта и припомня, че те са назначени по проекти на общините и по проектите „Подкрепа за успех” и „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование”.

През изминалата седмица медиаторите се включват активно в мерките във връзка с извънредното положение – в информационни дейности сред ромската общност, подкрепят училищата за осъществяване на дистанционното обучение, уточнява Киркова и добавя, че това е свързано с обиколка на семействата и разнасяне на образователни материали за децата, които нямат електронни устройства и интернет у дома.

„Никой от тях не е минал инструктаж, нито пък има осигурени предпазни средства, което крие огромен риск. Апелирах директорите на училища да проведат инструктажи. Що се отнася до защитните средства, три професионални гимназии от областта започнаха да шият маски за учителите и медиаторите, които работят с ученици и родители от уязвими групи в махалите. Надявам се в понеделник да имаме вече първите готови бройки, които ще бъдат изпратени по предназначение”, каза Киркова.

По мнението й дейността на образователните медиатори трябва да е координирана с тази на здравните, за да не се окаже, че двамата посещават по различно време едни и същи адреси.

Образователните медиатори следва да получават данни от кризисните щабове за семейства, завърнали се от чужбина, които трябва да бъдат поставени под карантина за 14-дневен срок.