92,4 на сто от участниците в анкетата на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ не приемат да бъдат изтрити старите им акаунти, за да преминат към единно облачно пространство на МОН

Близо 70% от училищата имат собствено облачно пространство, а останалите нямат изградена платформа или ползват електронни ресурси на МОН. Данните са синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ от национално проучване относно осигуреността за работа в електронна среда от разстояние.

Целта на изследването е да бъде установено сегашното състояние на образователната системата и политиката по дигитализация на МОН.

Диференциацията към двете възможни засега образователни платформи е 36,9% за Офис365 на Microsoft и 31,8% за Google Workspace за образование (доскоро Google G suite). Малко над 30% от училищата ползват възможностите на Shkolo, Zoom, Facebook,Viber, WhatsApp и др. Облачната платформа на МОН, с акаунти (edu.mon.bg) не е задължителна, а само възможен избор.

59.3% от анкетираните отговарят, че основният дигитален инструмент Google Classroom е по-добър в сравнение с Microsoft Teams, който получава 40,7% одобрение. Gmail е предпочитана поща от педагогическите специалисти.

Във връзка с опитите на МОН, да въвежда и контролира единни акаунти на педагогическите специалисти, 95,6% от учителите и директорите не приемат тази тенденция, а настояват да имат избор за образователна платформа. 92,4% не приемат да бъдат изтрити старите им акаунти в училищните облаци (Google Workspace или Офис365), за да преминат към единно облачно пространство на МОН.

Само 34,2% имат информация за облачното пространство и електронната библиотека на МОН, 39% са запознати частично, а 26% нямат никакви данни за дигиталните ресурси на министерството.

В тази връзка почти всички анкетирани изразяват несъгласие новите лаптопи за учителите да бъдат използвани само с акаунт edu.mon.bg, за да бъдат контролирани от МОН. Преносимите компютри Chromebook, макар да бъдат управлявани от МОН, нямат проблем със съвместимостта и работят както с Office 365, така и с Google Workspace.

Във връзка с рестартиране на програмата за безплатен интернет, предложена от синдикат „Образование“ само 63,1% от учителите получават средствата от 30 лева за дигитални консумативи, договорени в Националния КТД при работа в електронна среда.

85,4% от респондентите пък смятат, че процедурата, заложена по Национална програма за възстановяване на средствата за консумативи при електронно обучение (безплатен интернет), не е приложима. Затова синдикатът настоява за месечно плащане на тази сума.

Синдикат „Образование“ предлага дните 1 и 2 април да бъдат част от априлската ваканция, а НВО в 4 клас да бъда отменено.