Конкурент на ръководния пост в Медицинския факултет на МУ ще му бъде проф. Ангел Учиков. Проф. Людмил Пейчев и проф. Пламен Загорчев в битката за Фармацевтичния

Националният консултант по психиатрия проф. Дроздстой Стоянов влиза в битката за декан на Медицинския факултет на Медицинския университет. Небезизвестният специалист, който е и зам.-председател на постоянната комисия за оценка и наблюдение на научноизследователската дейност във висшите училища и научни организации на МОН, ще се състезава за ръководния пост в конкуренция с хирурга проф. Ангел Учиков. Двамата ще имат среща със студентите на 17 декември.

Подпомагане процеса на дигитализация на обучението и административното обслужване, въвеждане на иновативни дисциплини, намаляване на задължителния хорариум за студентите по медицина за сметка на увеличения брой свободно избираеми предмети – това е заложено в мандатната програма на проф. Стоянов. Той предлага въвеждане на експериментална система на обучение, базирана на идеята за автономност и критично мислене от типа Problem Based Learning, както и на авангардни компютърни технологии в образователния процес и клиничната практика. Проф. Стоянов е на мнение, че трябва да се актуализира системата за контрол и качество през външно и вътрешно оценяване и да се въведе психологическа консултация за студентите за професионално и кариерно ориентиране след втори курс с цел своевременен избор на специалност. В платформата му е заложено разработването на план за усъвършенстване на професионалната подготовка на преподавателите с акцент върху иновативните методи на преподаване.

Според проф. Ангел Учиков трябва да се увеличи приемът на кандидат-студенти от страни членки на ЕС, да се оптимизират учебните планове и програми и да има общи критерии за обучението и оценяването на български и английски език. Той е на мнение, че трябва да бъдат въведени нови свободно избираеми дисциплини, свързани с интересите на студентите, да се създадат условия за повече мултидисциплинарни проекти и да се въведе система на рейтинг на преподавателите на база качество на учебния процес и научни постижения. Проф. Учиков предлага интензивни курсове за подобряване на езиковите умения на учащите и създаване на Балкански консорциум между медицинските факултети. По мнението му директорите на университетските болници трябва да участват в състава на Деканския и Факултетния съвет за по-бързо решаване на възникнали проблеми.

Днес е срещата на студентите с кандидатите за декан на Фармацевтичния факултет. Това са проф. Людмил Пейчев и проф. Пламен Загорчев.