Посещенията в първите 6, предвидени в годишния план на институцията, започнаха през ноември

11 училища от Пловдив и областта ще бъдат проверени от Националния инспекторат по образованието през настоящата учебна година. Това е заложено в годишния план на институцията за 2021/2022 г.

Посещенията на инспекторите в първите 6 учебни заведения започнаха през ноември. Това са ОбУ „Христо Ботев“ – Дълго поле, община Калояново, СУ „Отец Паисий“ и ОУ „Христо Смирненски“ в Стамболийски, както и хисарските ОУ „Васил Левски“, ОУ „Климент Охридски“ и СУ „Христо Смирненски“.  Проверките се фокусират в две направления – образователен процес и управление на институцията.

От миналата учебна година националното инспектиране става по методика, която включва показатели за териториален принцип, вид на учебното заведение, но също така приоритетно в списъка влизат училища с ниски резултати от националните външни оценявания и зрелостните изпити, с концентрация на деца от уязвими групи или с добри практики в управлението. 130 е общият брой на инспектираните през миналата учебна година детски и учебни заведения в страната.

Заради пандемията се допуска комбинирано оценяване. Присъствено или в електронна среда могат да се наблюдават учебни занятия и да се провеждат разговори с родители. Срещите с учителите са само онлайн. Изцяло в електронна среда може да се проведе инспектиране единствено за затворени заради пандемията училища, но не на детски градини.

Останалите училища, където предстоят проверки, са пловдивските ОбУ „Йордан Йовков“, ОбУ „Пенчо Славейков“, ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски, ОУ „Христо Ботев“ в Красново и ОУ „Христо Ботев“ в Паничери, община Хисар.

Припомняме, че в пилотния етап през 2019 г. от Пловдивска област бяха включени Националната търговска гимназия, ОУ „Васил Левски“, СУ „Любен Каравелов“ и НУ „П. Р. Славейков“. Впоследствие миналата година Националният инспекторат провери и още две учебни заведения – ПГ „Цар Иван Асен II“ в Асеновград и пловдивската ПГ по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“.  Те са и първите 6 в областта, в които екипът трябва да мине през цялата процедура и всеки учител да бъде оценен по скала с 5 нива: изключително, надминава изискванията, отговаря на изискванията, покрива частично изискванията, съответства на изискванията в минимална степен. Засега атестирането тръгва за първите 4 училища от пилотното инспектиране, както и в Центъра за подкрепа на личностното развитие-ОДК и Центровете за обществена подкрепа.