Просветният министър Красимир Вълчев отчете най-много отсъстващи без уважителни причини в Пловдив и София

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ стартира Министерството на образованието. Факт е, че много родители на деца от етническите квартали, особено върналите се от гурбет в чужбина, вече искат те да учат извън тях. МОН ще насърчава общините в политиката им да насочват децата към училища в други райони, за да няма риск от вторична сегрегация.

С пари от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще се финансира допълнително обучение по български език за тези деца, за които той не е майчин. Ще се покриват и таксите за детски градини в някои общини, избрани най-вече по социално-икономически критерии.

Областите Пловдив и София са с най-много отсъстващи ученици без уважителни причини, каза просветният министър Красимир Вълчев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.Проблемът с ниската посещаемост продължава, въпреки усилията на институциите, ангажирани с механизма за обхват и задържане. По-голямата част от отсъстващите ученици са от малцинствата и от семейства с нисък социален статус. По думите на министъра екипите посещават домовете на отсъстващите, стараят се да убеждават родителите да не спират децата си, прилагат се и мерките на принуда, като спирането на социалните помощи и глоби. Това води до повишаване на посещаемостта, но в не достатъчна степен.