Децата ще бъдат разпределени на метър и половина разстояние и ще носят маски, предвиждат одобрените от МОН правила

Национална комисия ще проверява писмените работи от националното външно оценяване на 4-класниците, което ще се проведе на 27 и 28 май. Това предвиждат одобрените от МОН правила за информационна сигурност. Времето за справяне с тестовете по български език и по математика остава непроменено – 60 минути. Половин час повече се дава на учениците със специални образователни потребности.

Учениците трябва да бъдат разпределени на метър и половина разстояние един от друг. Медицински специалисти ще мерят температурата на влизане в изпитните зали, където децата ще са с маски. Предвижда се и дезинфекция на ръцете преди началото на изпита в 10 часа. Всички ще трябва да носят химикалка, пишеща с черен цвят. По математика са разрешени молив, гума, триъгълник, линия и пергел.

Регламентът за националното външно оценяване в 4 клас тази година се доближава до начина, по който се провеждат изпитите в 7 и 12 клас. От миналата година текстът за диктовката не да се чете от учител в класната стая, а е на аудиофайл. Другата промяна, която влезе в сила от 2020 г., е че децата пренасят отговорите си от бланката с въпросите в лист за отговори. Индивидуалната бланка ще съдържа баркод на всяка страница, както и маркирано място за вписване на трите имена и входящ номер на ученика. Тя ще бъде отпечатана в брой, отговарящ на броя на учениците, плюс 10% резерв за всяко училище.

Предвидено е и изискване за видеонаблюдение в стаите, където ще се провеждат тестовете. От миналата година отпаднаха националните външни оценявания по „Човекът и обществото” и „Човекът и природата”.

За НВО по български език в деня на изпита се публикува засекретеният аудиофайл с диктовката, като паролите се оповестяват половин час преди началото. На процеса на разкодиране може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до изпитния вариант.

Регионална комисия транспортира всички изпитни работи до мястото на сканирането им – Учебния център на МОН. Всяка работа се оценява от двама независими проверители (задачите със свободен отговор). Срещу всеки баркод системата отразява окончателния резултат в брой точки.