Участие могат да вземат ученици от 8. до 12. клас – индивидуално или в екип. Наградата за победителя е 5000 лева

Национален ученически конкурс за зелени идеи „Млад иноватор“ провокира мисленето на децата и младежите в посока опазване на околната среда. Организатор е инвестиционният фонд с фокус устойчиво развитие и иновации – PostScriptum Ventures – който осигурява и наградния фонд. Конкурсът се провежда с подкрепата на МОН.

Участие могат да вземат ученици от 8. до 12. клас. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще. Те  могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима участници) или индивидуално. И при двата формата за участие, учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират в рамките на 2022 година. Проектът трябва да има свое собствено име.

Оценяването на проектите ще се осъществява в три етапа – предварителна селекция, финално класиране и финална презентация.

Всеки екип/индивидуален участник трябва да изготви 3-минутно видео, което включва кратко представяне на екипа/себе си, и проекта; кратко описание на проблема, който проектът цели да разреши и очакваните резултати; описание на прякото и непряко въздействие върху околната среда и обществото. Посочва се по кой от трите принципа на устойчивото развитие проектът има най-голямо въздействие – екологичен, социален и икономически.

Екипът/участникът трябва да изготви и кратко проектно предложение с план за изпълнение и за устойчивост, цели, финансово планиране.

Журито ще избере 3 финалисти измежду екипите и индивидуалните участници, които ще бъдат поканени да представят своя проект по време на онлайн презентация. Те ще имат 10 дни за подготовка. Екипите, които по време на презентацията демонстрират своя прототип или научен експеримент пред журито, ще имат предимство при оценяването.

​Отличен ще бъде един победител (екип или индивидуален участник). Реализацията на проектното предложение ще бъде финансирана с 5 000 лева, като за бюджетирането на парите ще се изготви финансов план с помощта на ментори от екипа на PostScriptum Ventures. Всеки участник в екипа победител ще получи отделно по 100 лева стипендия за принос.

Повече информация за условията на конкурса и начина на участие – www.mladinovator.bg. Крайният срок за подаване на предложенията е 31.01.2022 г.