Основната част от чуждестранните студенти учат в Медицинския университет.

МС одобри разкриването на новото звено в структурата на вуза по предложение на Академичния съвет

Министерският съвет одобри откриването на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет в Пловдив. Предложението за обособяването на новото звено е на ректора и на Академичния съвет на висшето училище.

Институтът се създава с цел обединяване на изследователската дейност на преподаватели, студенти и докторанти, осигуряване на по-високо качество на научните изследвания, създаване на възможност за иновации, привличане на интелектуален потенциал, развитие на научно сътрудничество с други организации в страната и чужбина, както и за участие в изследователски мрежи.

В института ще се провеждат изследвания в областта на молекулната и регенеративна медицина, транслационната невронаука, съвременните технологии в денталната медицина, симулационно-обучителните технологии, иновативните диагностични подходи, химикофармацевтичните иновации в персонализираната медицина, иновативните нанотехнологии, детското развитие и безопасността на пациента в хирургията.

Откриването на научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет е част от мерките,  заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 година и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.