Преподавателят от Физико-технологичния факултет на ПУ доц. Иван Бодуров демонстрира опитни постановки в ЧСУ „Дружба“

 

По какъв начин топлинната енергия се превръща в механична и как звукът се пренася с помощта на светлината научиха ученици от прогимназиален етап на Частно средно училище „Дружба“. Гост в класната стая бе преподавателят и научен секретар във Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет доц. д-р Иван Бодуров. Той демонстрира опитни постановки на интересни физични явления, включително образуването на енергия от фотоволтаични панели.

„Енергията е възможно да се преобразува от една форма в друга, но не може да бъде унищожена“, обясни на достъпен за учениците от пети, шести и седми клас език доц. Бодуров. И даде пример, че превръщането на топлинната енергия в механична стои в основата на всички двигатели. Децата с готовност участваха в експеримента, който показа как светлината пренася звук и информация. Университетският преподавател постави акцент върху създаването на енергия от възобновяеми енергийни източници, пояснявайки че това са източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми – слънчевата светлина, вятърът, дъждът, приливите, геотермалната енергия. Възобновяемите енергийни източници могат да помогнат за смекчаване на негативното социално и икономическо влияние от изменението на климата и да намалят разходите за енергия, добави доцентът, който бе атакуван от множество въпроси, а в края на часа, като един истински учен, раздаде автографи и си направи снимки с децата.

„Ключът към разбирането на природните науки е представянето им по разбираем начин за учениците, както и приложението, което намират в нашето ежедневие. Някои от тях изразиха желание да се занимават с наука, затова взехме решение от началото на май да създадем училището клуб по интереси „Електроника и технологии“, каза директорът на ЧСУ „Дружба“ д-р Илия Емилов.