Децата в 3. и 4. клас ще може да имат да пъти седмично по 6 часа, гласят промени в наредбата на здравното министерство  за седмичните учебни разписания. Новият ред влиза в сила още от втория учебен срок тази година. В момента регламентът гласи, че децата в начален етап не бива да имат повече от 5 учебни часа на ден. От МЗ обаче вече смятат, че това трябва да важи само за най-малките – първи и втори клас, а в трети и четвърти те вече са достатъчно пораснали и имат формирани училищни навици. Изискването е часовете да бъдат подредени в подходяща последователност за деня.

За втория срок здравното министерство отменя и изискването в рамките на един учебен ден в основното училище да не може да се учат повече от два от следните предмети: математика, човекът и природата, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество. За средното училище пък досега не е можело дневно да има повече от три от тези предмети.

Изискването отпада заради множество оплаквания от родители и училища, че за да не се нарушава здравната наредба и да се спази хорариумът се налага да се сливат часове и да се преподава един и същ предмет.

Директорите на училищата от областта предстои да съгласуват програмите в Регионалната здравна инспекция в Пловдив по график от 7 до 16 февруари.