Най-късно до следващия месец ще бъде подложена на обществено обсъждане Наредба за управление на качеството на образованието, обяви по време на петъчния парламентарен контрол просветният министър Красимир Вълчев.

Наредбата бе приета през 2016 година, но на следващата година бе отменена от него. От 2017 г. до днес са били представени нови варианти, които обаче Вълчев не е одобрил.

„Целта на наредбата е да създаде култура за самооценка и анализ, на стремеж за подобряване на мерките, резултатите и политиките. Качеството на образованието е функция на много фактори, най-вече е функция на достъпа до добри, мотивирани, подготвени учители и до други педагогически специалисти, особено, ако се говори за приобщаващото образование”, обясни министърът.

Той акцентира, че качеството на образованието е функция също на добрия климат на работа, на благоприятната физическа среда, на подкрепата от всички, и най-вече от регионалните управления на образованието, от директорите към учителите, от налагането на културата на професионализъм и на партньорство с родителите, от обучението и квалификацията на учителите. “Всички тези неща не може обаче да се постигнат като се напишат определен брой документи, на колкото и добра концепция да са подчинени, или да се препишат, както се случва най-често”, коментира министърът.

Той каза, че Законът за предучилищното и училищното образование предвижда издаването на 19 стандарта, 18 от тях са факт, липсва само стандарт за управление на качеството.