Първокурсници от Университета по хранителни технологии се жалваха днес от изискването за зелен сертификат, за да присъстват на упражнения в сградата на висшето училище. Задочниците са направили декларация срещу наложените мерки, въпреки, че през декември са имали среща с ръководството, на която са информирани, че заповедта на ректора проф. Пламен Моллов възпроизвежда тази на здравния министър и е в синхрон с предприетите от министъра на образованието противоепидемични действия.

В позиция до медиите по повод казуса от университета обясняват, че е създадена необходимата организация за осигуряването на нормален присъствен учебен процес в периода от 10 до 21 януари 2022 г. при стриктно спазване на условията за зелен сертификат от страна на преподаватели, служители и студенти. Над 300 студенти задочници участвали в редовен учебен процес в лабораториите и семинарните зали на университета без да възразяват срещу взетите превантивни действия.

„Считаме, че в условията на пандемия, когато са застрашени животът и здравето на хората, всички трябва да подчиним действията си на водещия обществен интерес, дори това да е съпроводено с частично ограничаване на някои права на отделни групи хора. Въведените на национално и регионално ниво противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването, са задължителни за изпълнение, а контролът по спазването им гарантира опазването на живота и здравето на всички работещи и учащи в университета“, се казва още в позицията на висшето училище.