Родителите ще плащат по-малко за март заради извънредното положение

Таксите за детски градини и ясли за месец март ще бъдат намалени заради извънредното положение. Във връзка с противоепидемични мерки със заповед на кмета на Община Пловдив Здравко Димитров бяха направени промени в месечните вноски. За яслените, за първа и втора възрастови групи до края на месеца беше премахната постоянната част на таксите. За подготвителните, които имат само пропорционална на посещенията компонента, няма промяна.

Родителите, чиито деца са посещавали през първата половина на март детска градина, вече са получили на имейл информация за дължимите суми. Препоръката към тях е да използват възможността да внасят дължимите такси чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay. Родителите могат да се информират за номера на банковата сметка от интернет страницата – dz-priem.plovdiv.bg.

Получените по електронната поща суми могат да бъдат внесени до 10-то число на следващия месец. С разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение отпада начисляването на лихви за неплатени в срок такси за времето, за което е в сила.