Таксата за всички деца от подготвителните групи на задължителното предучилищно образование да бъде намалена с 12 лева. Предложението е заложено в промените на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. Вместо досегашните 48 лева на месец, родителите ще плащат по 36, пропорционално на посещенията на децата.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив, след което ще бъде подложен на гласуване в местния парламент.

От такса са освободени пълни сираци и деца с увреждания. С Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет, на общините се предоставят по 174 лева за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина или училище. Така родителите на 1279 малчугани от подготвителните групи няма да заплащат такса за храненето. Според анализите това са 24,2 % от всички деца в подготвителните групи в детските градини на Пловдив. Става въпрос за осиновени деца или такива, настанени в приемно семейство, ползващи социални услуги, чиито родители са студенти, с един родител или починал такъв, многодетни семейства, две деца от 1 семейство, които посещават детско заведение и други.

Предложението за промяна включва и корекция на сроковете, в които се намалява с 50% постоянната част на таксата за първа и втора възрастови групи. Към момента, когато поради ремонтни дейности или други обстоятелства се преустановяват посещенията на децата в детските градини и детските ясли до 10 календарни дни в месеца, се заплаща половината от постояна част на таксата. Предложението е този срок да е от 6 до 10 календарни дни.