Децата приличат по-скоро на времето, отколкото на своите родители, казва доц. Елена Събева от ПУ

Детски градини и училища се включиха в първия открит обучителен семинар по методите на американския клиничен психолог Томас Гордън

Elena-Sybeva-Plovdiv

Десетки учители и директори на детски градини и училища се включиха в първия в Пловдив открит семинар по методите на Томас Гордън. Повод за презентацията са успешните резултати в ЦДГ „Чайка”, която вече четвърта година работи по този метод за учители. Той учи на успешно общуване и разрешаване на конфликти. Уменията, които се преподават целят разширяване на учебната среда в училище, ефективен процес на преподаване и възприемане, справяне с агресията. В продължение на над 50 години Томас Гордън обучава родители, учители и лидери на развития от него метод за изграждане на ефективни взаимоотношения. Д-р Гордън е номиниран три пъти за Нобелова награда за мир. През 1999-а получава златния медал на Американската фондация на психолозите за траен принос в психологията, а през 2000 година става носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос.

Доц. Д-р Елена Събева от Пловдивския университет е един от основните треньори по метода.

– Доц. Събева, кое е ценното на този метод и наистина ли води до ефективни резултати?

-Ценното е, че действа на всички социални нива. Тя работи във взаимоотношенията между съпрузите, между колеги, родители-деца. Повече от половин век просъществува в различни култури, а това означава, че се приема на световно ниво. Най-ценното е, че хармонизира човешките взаимоотношения. Тук имаме един поведенчески прозорец, който е диференциран на приемано и неприемано поведение. За всеки аспект от този прозорец имаме конкретна методика – когато проблемът е на другия, когато е мой и когато е на двамата. Когато проблемът е на детето, се ползва рефлексивно слушане, когато е на родителя или учителя, тогава идва ред на „аз-посланието”, а когато е за двете страни се прилага беззагубен метод. Методи, които в педагогиката не са така формулирани, а те идват от времето на Маслоу. Аз 30 години преподавам, но никога не съм говорила на студентите за поведенчески прозорец. Гордън е американски клиничен психолог, студент и по-късно колега на Карл Роджърс, съоткривател, заедно с Ейбрахам Маслоу, на хуманистичната психология. Основател на международната фондация „Гордън Трейнинг“, автор е на девет книги, издадени на 40 езика. Методът му се основава на твърдата увереност, че използването на принудителна сила води до влошаване на взаимоотношенията. Като алтернатива Гордън преподава умения за общуване и разрешаване на конфликти, които могат да се използват за установяване и поддържане на добри взаимоотношения вкъщи, в училище и на работното място. Уменията включват техниките „активно слушане“, „аз-послание “ и „беззагубен метод за разрешаване на конфликти“. Днес те са широко известни и прилагани навсякъде по света. Гордън ги прилага за пръв път през 50-те години като консултант на бизнес организации. В началото на 60-те години развива курс по родителска ефективност и обучава първата група от 14 родители в Пасадена. Курсът се доказва като изключително популярен и Гордън започва да обучава инструктори от всички щати на САЩ. През следващите години се провежда във всички 50 щата. Над 200 000 учители са преминали досега през учителската програма, а стотици лидери и мениджъри от американските и световните корпорации са преминали през лидерската програма.

– Как може да бъде преодоляна днес пропастта между деца и родители?

– Досега в педагогическото пространство сме утвърждавали метод „наказание” и метод „награда”. Когато детето изпълнява изискванията, ние прилагаме поощрение, а когато не изпълнява – санкция. Томас Гордън отхвърля тези методи, защото те формират зависимо поведение на детето към възрастния.

-Т.е. да приемаме детето такова, каквото е и след това да правим анализ на поведението му.

-Идеята е да слушаме детето с разбираме, да разрешаваме проблемите справедливо. Децата приличат по-скоро на времето, отколкото на своите родители. Съвременният свят, информационният век е насочен към друга ценностна система и тя касае индивидуалността на човека, т.е. да създадем условия за разгръщането й. Това става, когато родители и учители работят съвместно в посока формиране автономност у детето. Българинът не е свикнал някой да го учи как да си възпитава детето. Той разчита на т.нар. бабина педагогика и това, което са му предложили в неговото семейство, това го и предава на идното поколение. Но поколенията са различни. Днешното няма нищо общо с предишното. Децата на новото време, които са твърде емоционални, чувствителни, сензитивни на всички дразнители от социалния свят. Те чувстват дори чрез тялото си. Затова изследванията установяват, че дясната им хемисфера е много по-добре развита. Много по-различни са, затова е необходимо алтернативен подход и методи на възпитание.

DSCF7065