Всяка група във филиала на ДГ „Малина“ разполага със самостоятелни стаи за игри, съблекални. Детското заведение има басейн, спортен салон и паркинг

700 деца все още са в подблокови детски градини

Най-новата детска градина в Пловдив бе официално открита днес от кмета Здравко Димитров Детското заведение, филиал на „Малина“, е за осем групи или 200 деца. Строителството стартира през септември 2020 г. с малко над 4,5 млн. лв. общинско финансиране. Всяка група ще разполага със самостоятелни стаи за игри, съблекални, има басейн, спортен салон и паркинг.

„С тази нова съвременна сграда вървим към решаването на един от големите проблеми на града ни, свързан с обучението на децата в т.нар. подблокови градини. Все още имаме близо 700, които трябва да преместим в по-добри условия и затова в момента се изпълняват седем обекта“, коментира Стефан Стоянов и допълни, че плановете на администрацията са до края на годината да се разкрият още 500 места, където попадат и 4-годишните, които вече задължително трябва да бъдат обхванати в детските градини. Той припомни още, че в момента 11 хил. деца посещават детските заведения в града.

В началото на март 2022 г. бяха открити други две нови детски заведения – това на ул. „Богомил“ (филиал на ДГ „Чайка“ в „Източен“) и ДГ „Снежанка“ в „Централен“.

През октомври 2021 г. беше даден стартът на строително-монтажните работи на ДГ „Зорница“ в „Южен“ и ДГ „Каменица“ в „Централен“. Двете детски заведения се строят по проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Общата сума на проекта е 8 660 036,21 лева, от които европейско финансиране 7 361 030,78 лв. и национално финансиране 1 299 005,43 лв., а продължителността е 30 месеца или до юли 2023г.

ДГ „Каменица“ ще разполага с място за 6 групи деца – занималня и спалня, гардеробно помещение, санитарен възел и офис-разливна; физкултурно-музикален салон, кухненски блок и перално помещение; 6 детски площадки за игра навън. Сумата за строителството ѝ е – 4 142 234,88 лв.

Според заданието на проекта в двора на ДГ „Зорница“ ще бъде изградена допълнителна пристройка за 5 групи – 125 деца от 3 до 6 г., които ще разполагат със занималня и спални, гардеробно помещение, санитарни възли и офис-разливна); физкултурно-музикален салон, салон за прожекции, кабинет по рисуване и фонотека и перално помещение. Допълнително ще бъдат обособени 5 детски площадки за игра за всяка от групите. Ще бъде направен и ремонт на съществуващ кухненски блок и доставка на професионално кухненско оборудване. Сумата на строително ремонтните дейности е – 3 439 102,80 лв.

В началото на април 2022 г. започна строежът на новата детска градина в район „Тракия“ с капацитет осем групи за двеста деца. Детското заведение ще се намира в кв. 59 по плана на жилищния район. Стойността на проекта е 4,5 млн. лв. и е първият започнат от 7-те спечелени

В момента тече ремонт на ДГ „Майчина грижа“ в „Централен“ с 1 млн. лв. Детската градина се намира на ул. „Христо Г. Данов“ 33 и е паметник на културата. Сградата се ползва се за детска градина от 1952 г. Сега тече основен ремонт, реконструкция и реставрация на сградата.

Предстои ремонт и на детска ясла „Вълшебно детство“ в район „Централен“. Сградата ще претърпи основен ремонт за пръв път от изграждането си през 1971 г. Над единия от двата корпуса, в който са млечната кухня и техническите помещения, ще бъде изградена надстройка за нови две групи. Топла връзка ще свързва двете постройки, предстои подмяна на  елинсталации и дограма, поставяне на фотоволтаична система и топлоизолация, саниране и реконструкция на покрива. Предвидено е изграждането на нови детски площадки за всяка от шестте групи, увеличаване на зелените площи и облагородяване на растителността. Планирано е строителството на нова ограда и цялостно реновиране на дворното пространство.