„Горд съм с отличното представяне на учениците ни на изпитите за сертификат на Кеймбридж, имаме двама десетокласници, постигнали С1“, казва директорът д-р Илия Емилов

Интерактивна дъска за нуждите на обучението е инсталирана във всяка от класните стаи на Частно средно училище „Дружба“. От миналата година са осигурени и персонални устройства за всеки ученик в 8 клас, където се прилага моделът 1:1. В часовете по английски език пък се използват дигитални приложения към учебниците.

„Подобряване на средата и методиката на обучение се оказват решаващи и резултатите на закъсняват. И тази година нашите ученици се представиха отлично на изпита по английски език на различните нива за придобиване на сертификати от Кеймбридж“, казва директорът д-р Илия Емилов.

На проведената през юни сесия се явили 22 ученици.

На ниво YLE Starters  – петима ученици от 1.,2. и 3. клас, които защитили ниво А1 от Европейската езикова рамка. На ниво YLE Movers се явили трима третокласници, достигайки ниво А1. На YLE Flyers  шестима ученици от 4. и 5. клас защитили ниво А2. На нива Starters, Movers и Flyers максималният резултат се обозначава с брой щитове – 5 за всеки компонент. Всички ученици за трите нива се оказали с пълни 15 щита.

На ниво Preliminary English Test  се явили двама седмокласници – единият постигнал ниво В1, а другият – В2 с максимален брой точки на два от компонентите на изпита.

„Отлични резултати постигнаха учениците от 10.,11. и 12. клас на ниво First Certificate in English. Двама десетокласници са с резултати на ниво С1, което е невероятен успех. На ниво Certificate in Advanced English трима ученици от 11. и 12. клас са с резултати на ниво С1 с максимален брой точки на компонентите“, не без гордост отчита Емилов. И добавя, че за високите резултати допринася проектно-базирано обучение в облачна среда с устройства за учители и ученици – иновация, с която ЧСУ „Дружба“ е включено в списъка на иновативните училища до 2026 година.