Средствата са осигурени от бюджета на МОН и ще се предоставят на общините

Образователните медиатори и социалните работници в 721 държавни и общински училища, назначени по националната програма на Министерството на образованието и науката, ще продължат работата си до 30 юни 2023 г. Това става възможно, след като правителството удължи с още 6 месеца срока на Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. По нея са назначени 946 образователни медиатори и социални работници, като за изплащане на възнагражденията им до 30 юни 2023 г. правителството отпусна 4 501 365 лв. Средствата са осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и ще се предоставят на общините.

Образователните медиатори съдействат на педагогическите специалисти за подобряване на обмена на информация между учители и родители. Те оказват необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставят необходимата за това информация.