На този ден има надежда. Има вяра. Има любов. Надежда, че тези, на които поверяваме децата си, ще съхранят и техните надежди за пътя напред. Вяра, че подавайки цвете на учителя, ще вдъхне кураж и смелост на детето ни. Любов – обичаме ги всички на този ден. Но и ги заклеваме, че ще си поискаме надеждата обратно, ако почувстваме страх.

От какво ни е страх ли?

Някои може да не са разбрали, че ако преподават като вчера, ограбват децата ни за утре. Как тогава да ги допуснем до мечтите на децата си.

Страх ни е, че и децата ни може да нямат нищо против това преподаване, а и дали изобщо да готови да споделят мечтите си.

Затова днес подаваме цвете на учителя с огромната надежда, че той ще бъде по-смел от нас.

Вярваме и обичаме на този ден.

Надежда, Вяра и Любов. Какъв по-светъл ден за начало на учебната година!

Светло е!