Първият випуск се дипломира това лято.

За четвърта поредна година МОН стартира Националната програма „Обучение за ИТ кариера“, Пловдив остава един от центровете за професионална квалификация

Първият випуск се дипломира това лято. Отличниците бяха наградени в МОН.

За четвърта поредна година Министерството на образованието и науката започва обучение за десетокласници по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Целта е ученици с интереси в областта да могат да придобият паралелно със средното си образование и професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

По програмата може да кандидатства всеки ученик от Х клас, който не учи в паралелка от професионално направление „Компютърни науки“. Обучението се организира в партньорство между ИТ бизнеса, висшите училища и професионалните гимназии. Програмата се стреми да отговори на нарастващите потребности на пазара на труда и е разработена съвместно с представителите на ИТ индустрията у нас.

Учениците имат възможност да стажуват във фирми и да се запознаят с реалната работна среда, а успешно завършилите могат да получат и предложение за работа в софтуерни компании.

Регистрирации за участие ще се правят до 10 октомври на  https://forms.gle/x88dk8PPZJZ1eHwJA. От 11 до 16 октомври на посочения при кандидатстването им имейл регистрираните ще получат индивидуална парола за достъп до приемния тест. На 16 октомври от 10.00 ч. ще се проведе входящият тест с продължителност два астрономически часа. За тези ученици, които не успеят да се включат, е определена втора дата – 17 октомври от 10 часа. Обучението с новоприетите ще започне в началото на ноември и ще се осъществява модулно в извънучебно време.

През тази година завърши първият випуск по програмата. 218 ученици успешно завършиха с най-високата степен на професионална квалификация. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави лауреатите, които бяха наградени в МОН, като посочи, че уменията в областта на програмирането са изключително необходими за развитието на страна ни, а в настоящия период на динамични дигитални трансформации вече почти няма да има професия, която да не изисква познания в областта на дигиталната креативност.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI, ХII клас, като дейностите по нея се организират в пет центъра – София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас. Към тях има и изнесени центрове в над 20 населени места, което подпомага осигуряването на равен достъп до обучение на всички желаещи.

Занятията се провеждат под формата на смесено обучение, което комбинира присъствие в класната стая и онлайн курсове. В преподаването участват и специалисти от ИТ сектора, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и останалите участници.

За трите учебни години досега в програмата са се включили над 2 300 ученици. Тя се реализира въз основа на Споразумението за сътрудничество между МОН и представителите на ИТ индустрията – Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер), подписано през декември 2016 година.