36 пълни шестици на теста по биология, всеки трети е скъсан

Едва петима мераклии да учат за инструктор по безопасност на храните

e8459286fccf2132772a1ef9fda6aa93

 

Мъжете кандидат-медици са три пъти по-малко от жените, а от тази година Медицинският университет отново приема по равно девойки и младежи. 169 са желаещите да учат стоматология момичета, а момчетата са само 82. При фармацията разликата е още по-голяма – 227:51. При медицината разликата е най-малка – 337 срещу 186 в полза на нежния пол.

Всеки трети обаче се оказа скъсан на теста по биология, което означава, че автоматично отпада от надпреварата. За първи път тази година изпитът по предмета е изцяло в тестова форма, но въпреки всичко комисията констатира същия процент слаби оценки, както предишни години. От явилите се 1054 кандидат-магистри, 664 имат двойки. Затова пък има 36 пълни шестици, а отличните бележки са 68. Тройки са изкарали 123 кандидат-студенти, а с “добър” са оценени 238. 219 са много добрите бележки.

Вече е сигурно, че балът на момичетата ще е много по-висок, а мъжете може да окажат вътре и с малко над 3-3.50.

Само петима са изявили желание да учат новата специалност в Медицинския колеж “Инструктор хранене и безопасност на храните”. Втората нова специалност “Медицинска козметика” са пожелали 27 души. 132 са посочили като първо желание “Мед.сестра”, трима са мъжете кандидати за медицински братя. 35 искат да учат за акушерки. Обичайно е голям напливът за зъботехници – 66, за помощник-фармацевти – 158 и за рехабилитатори – 118. Само двама са посочили “Обществено здраве”, 14 искат да учат за медицински лаборанти, а 38 – за рентгенови.