Тържествено откриване на академичната година за чуждестранните студенти ще се състои в Медицински университет на 28 септември. Церемонията ще е на открито пред Аудиторния комплекс.

В кандидатстудентската кампания за чуждестранни граждани се включиха над 600 младежи от 36 страни – с 14% повече от миналата година. 80 на сто от кандидатите се справиха успешно с изпитите и влязоха в списъците на приетите. На английски език ще се обучават 98.5%, а на български – 1.5%.

Първокурсниците са от 30 страни. Всеки трети е от Великобритания. Следват италианците – 16%, Гърция – 15%, Германия – 14%, Ирландия –  4% и Швеция – 2%. Има приети кандидати от почти всички европейски страни, а също така от Китай, Япония, Сингапур, Непал, САЩ, Русия, Индия, Пакистан, Мароко, Сирия, Йордания, Турция.

Най-много първокурсници ще се обучават в Медицинския факултет, една пета – във Факултета по дентална медицина, а останалите – във Фармацевтичния факултет.