Финансират изследвания по 11 национални научни програми с 18 милиона лева

Допълнителното месечно възнаграждение за млад учен ще бъде между 200 до 500 лева. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на 11 национални програми в изпълнение на стратегията за развитие на научните изследвания 2017-2030. По тях ще се финансират с близо 18 милиона лева изследвания по проблеми, важни за обществото. Планират се изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни, за нисковъглеродни енергийни източници и други.

Едно от предизвикателствата пред нас е да насочим по-голяма част от научните изследвания към решаването на важни обществени задачи, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.  По всеки един от проектите ще се обединят всички научни организации и висши училища в дадена област. Водещ е принципът да се финансират изследвания при обединяване на целия научен потенциал в една област. Целта ни е да стимулираме партньорството и концентрацията на ресурси, посочи министърът.

5 милиона лева на година са предвидени по програмата за млади учени. Предвижда се отпускане на средства за стипендии, с които ще се насърчават активно включени в научната дейност докторанти. Между 200 и 500 лева ще са допълнителните възнаграждения в организации с висок интензитет на научна дейност. За постдокторантите месечният грант ще бъде между 1500 и 3000 лева.

МОН публикува и проект на постановление за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранните училища. По този начин ще се разшири изучаването на българистика по света и ще се уреди статутът на преподавателите.

На десетата година от старта на програма „роден език и култура на МОН вече се подпомагат 333 български неделни училища, съобщи министър Вълчев.