Сега висшите училища могат да се възползват от помощта, която Министерството на енергетиката отпуска за небитови потребители

Министерствата на образованието и науката и на енергетиката ще търсят допълнителни средства за компенсиране на високите сметки за ток в студентските общежития в цялата страна. Дали ще има такава възможност, ще стане ясно след разговори с Министерството на финансите. Около това решение се обединиха на среща днес министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, заместник-министрите на енергетиката Ива Петрова и Пламен Данаилов и представители на Националното представителство на студентските съвети.

Сега висшите училища могат да се възползват от помощта, която Министерството на енергетиката (МЕ) отпуска за небитови потребители. Тя е в размер на 130 лв. за мегаватчас за декември 2021 г. и до 75% от завишената цена над базовата, но не повече от 250 лв., за януари 2022 г. Тази помощ ще бъде изплатена накуп през февруари т.г. и ще намали сметките за декември 2021 г. и януари 2022 г. С търсените от МОН и МЕ допълнителни средства сметките за ток на студентите биха се доближили максимално до тези на домакинствата.

Ако бъдат намерени още пари за компенсации, те ще се отпуснат с постановление на Министерския съвет. Средствата ще могат да се използват целево единствено за сметките за ток. Предложението на двете министерства ще бъде механизмът за изплащане да е същият като при помощта за ВиК дружествата. Университетите ще получават финансиране на два етапа, като при първия трябва се компенсират сметките за декември 2021 г. и за януари 2022 г., а при втория – за следващите два месеца.

Междувременно Комисията по енергетика на Народното събрание не прие предложението за въвеждане на компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването.

Група народни представители искаха цената на енергията, заплащана от определени небитови потребители, да не е по-ниска от тази, определена от КЕВР. Това трябваше да се отнася за: общини, общински предприятия и търговски дружества, в това число детски градини и ясли, старчески домове и други общински социални заведения; обектите от чл. 12, ал. 3 на Закона за вероизповедания; болници и болнични заведения; университети и училища, включително студентски общежития; музеи, библиотеки читалища театри и други културни обекти.