Британска образователна платформа е придобила изцяло българското дружество, през което работи едноименният бранд

Министерството на образованието и науката не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“ на чужда компания. След публикуване на информация в сайта на „Школо“ и в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая.

Британската образователна платформа Juniper Education e придобила изцяло българското дружество “Школо”, през което работи едноименният бранд Shkolo. Двете компании имат сходна дейност и разработват софтуер за образователни институции. Juniper Education е най-големият доставчик на такива решения и услуги във Великобритания. Shkolo от своя страна се използва от над 1700 образователни институции в България.

МОН към момента няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции, министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи.

Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата „Електронен дневник“ към държавната система – НЕИСПУО. Към момента над 830 образователни институции работят с нея, поясняват от МОН.

Кои са Juniper Education

Мисията на Juniper е да увеличи ефективността на училищата, да подобри резултатите на учениците и да даде на учителите повече време в класната стая. Организацията предлага на начални и средни училища цялостни софтуерни решения от системи за управление на данни, проследяване на прогреса на учениците, училищни уебсайтове, управление на човешките ресурси и финансите, училищно управление, образователни ресурси и услуги за продължаваща квалификация, включително обучения за педагози и служители. Компанията е подкрепена от Horizon – водещ инвеститор в бързоразвиващи се технологии и компании в сферата на услугите.

„Присъединяването на Shkolo е уникална възможност за създаване на широка гама от услуги, насочени към образованието, които дават цялостно решение за управление на всички процеси в училище”, казва Крис Скарт, главен изпълнителен директор на Juniper

Любомир Ваньов, управител на Shkolo, заявява: “Радваме се да се присъединим към Juniper. Нашата мисия да помогнем на учители и директори да прекарват повече време, фокусирани върху децата и по-малко върху администрацията пасва идеално на това, което Juniper предлага в Обединеното кралство. С допълнителните ресурси и експертиза на Juniper, ще подкрепим още повече директори, учители и ученици, които използват нашата иновативна платформа.

Клиентите на Shkolo в България ще продължат да получават поддръжката, отношението и иновациите, с които са свикнали и очакват от екипа.

Коментар на председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов:

През 2016 година един малък екип стартира “Школо” и за 3 години успя да издигне до едно ново ниво ефективността на комуникацията с родители, оценяването, проследимостта на всичко случващо се в училище. В края на декември 2023 г. “Школо” стана част от Juniper Education – британски доставчик на образователен софтуер.

Един успешен български продукт, разпознаваем от директори, учители, ученици и родители в цялата страна продължава напред своето развитие, но в чужди ръце.

Кое налага необходимостта “Школо” да се продаде на чужда компания?

Беше ли оценен продуктът на “Школо” на българския пазар?

Какви ще са последиците за българското образование от преминаването на “Школо” на английския пазар?

Истината е, че ако електронния дневник, който създаде “Школо”, напусне изцяло българския пазар най-добрата алтернатива ще са познатите до болка хартиени дневници.

За творението НЕИСПУО… по-добре нито дума.