През 2005 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) е предала дисертацията на Пламен Николов в Народната библиотека „Кирил и Методий“ и в тогавашния Централен институт за научно техническа информация (ЦИНТИ) без задължителната информационна карта, която съдържа детайлите, свързани с нейната защита. Това е изрично отбелязано в опис на дисертационни (хабилитационни) трудове, депозирани от ВАК, с номер № 91 от 16 май 2005 г., който се съхранява в Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН – наследник на ЦИНТИ. Документът се позовава на протокол № 13 от 18 октомври 2004 г. на научна комисия 12 на ВАК.

Поради този факт информацията за тази дисертация, налична в електронния Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС) на НАЦИД, е твърде оскъдна.

Това обявиха днес от пресцентъра на МОН в резултат на извършена проверката в отговор на силния обществен интерес и множество запитвания от медии след обявяване на кандидатурата на Пламен Николов за премиер. В някои сайтове се появи информация, че в българския регистър името му не присъства и че не е легализирал получена в чужбина научна степен у нас.

До 2011 г. основните данни за лицата, придобили образователната и научна степен „доктор”, научна степен „доктор на науките“, както и за лицата, заемащи академична длъжност, първоначално са вписвани в поддържаната от ВАК документация и електронна база данни. През 2011 г. тези данни са мигрирани в „Електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България” на НАЦИД, съгласно чл. 3. от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България (Изм., ДВ, бр. 19 от 2011 г.). Тогава са мигрирани и данните за Пламен Николаев Николов, които не са променяни от датата на мигриране – 12 юли 2011 г.

Съгласно измененията на чл. 3. от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България (Изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г.) съществуващата електронната база данни, описана по-горе, е мигрирана в „Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научната степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България” (РАС), поддържан от НАЦИД.

Партидата на Пламен Николаев Николов в РАС е мигрирана на 3 октомври 2018 г. без никакви промени от първото й прехвърляне на 12 юли 2011 г.

Непълнотата на информацията относно дисертацията на Пламен Николов се дължи на липсата на попълнена информационна карта, с която дисертациите са постъпваби в НАЦИД до юли 2018 г., когато влиза в сила изменението на чл. 3 от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България (Изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г.)

Дисертацията на Пламен Николов постъпва в НАЦИД с цитирания вече опис №91/16.05.2005 година от ВАК. Тя е обработена и заведена във фонда на библиотеката на НАЦИД през септември 2005 г. с инвентарен № 135 в инвентарна книга № 3. В Книгата за движение на библиотечните фондове е под № 48 от 02.09.2005 г.  Получила е сигнатура за хранилище 8487. През 2016 г. библиотеката на НАЦИД се присъединява към електронния каталог COBISS и след мигриране на библиографското описание на дисертацията се вписва  сигнатурата и  инвентарния номер, което може да се види на следния линк: https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1262594276#full.

Дисертационният труд на Пламен Николов е наличен в библиотеката на НАЦИД. МОН има готовност да го публикува след изразено писмено съгласие на автора.

Кой е Пламен Николов:

Пламен Николов е роден на 29 юли 1977 г. в Горна Оряховица. През 1995 г. завършва Хуманитарна гимназия “Йоан Екзарх Български”, Шумен с профил “История и археология”. През 2000 г. се дипломира с пълно отличие във Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по специалност “Философия” със защитена дипломна работа на тема “Философската рефлексия и смяната на научните познавателни парадигми”.

През 2002 г. печели стипендия “Ернст Мах” на Австрийското министерство за образование, наука и култура и заминава да специализира в Института по философия и групова динамика на Университета в Клагенфурт, Австрия под ръководството на проф. Манфред Мозер, където защитава научен проект.

През 2004 г. защитава дисертация пред Специализирания научен съвет по философия на Висшата атестационна комисия и получава образователната и научна степен “доктор” по научна специалност “Философия на правото, икономиката и политиката” с тема на дисертационния труд: “Философско-антропологична рефлексия върху времето”.

През 2005 г. печели постдокторантска стипендия в Университета на Клагенфурт, Австрия, но не емигрира.

В края на XX в., още като студент, Пламен Николов публикува за първи път у нас в сп. “Философия” преводи от немски по хуманна етология (Иренойс Айбъл-Айбесфелд) и символна логика (Готлоб Фреге), а през 2015 г. експериментира и с английски преводи на българска поезия.

Николов е част от проекта на Слави Трифонов още от 2018 г., когато шоуменът започна кастинг за бъдещи политици. От 2020 г. е член на ПП “Има такъв народ” и участва в Националния съвет и Арбитражно-контролната комисия на партията. Пламен Николов е член и на постоянните комисии по “Образование и наука”, “Външна политика” и “Култура” към ПП “Има такъв народ”.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.