Увеличават се местата за студенти по 23 професионални направления

Държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища на 39 941 студенти, от които 34 600 след средно образование. Това става ясно от проект на решение на Министерския съвет за утвърждаването на броя на студентите и докторантите в държавните висши училища и научните организации през учебната 2021/2022 година, публикуван за обществено обсъждане.

“Предлагаме общият брой на приеманите студенти да бъде увеличен с 3,2 на сто (1256 места) спрямо миналата учебна година. В израз на политиката ни за подготовка на повече кадри в областта на инженерните и компютърните науки, увеличаваме местата за прием на студенти по 23 професионални направления”, пояснява министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Най-голямо е завишението по професионалните направления Общо инженерство – с 37,2 на сто, Машинно инженерство – 27,6 на сто, Материали и материалознание – 20,0 на сто, Химични технологии – 19,0 на сто, Комуникационна и компютърна техника – 10,5 на сто и други.

И за тази учебна година се предлага да бъдат намалени местата в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки: Администрация и управление – с 11,9 на сто, Икономика – с 6,3 на сто и други.

Първокурсниците по държавна поръчка ще са 40 602, като действителният брой студенти в редовна форма на обучение е 35 148, съответно студенти в задочна форма на обучение – 5134, докторанти в редовна форма на обучение – 1665, и докторанти в задочна форма на обучение – 603.

Предвижда се 20% от средствата за обучение да бъдат предоставени за студенти по специалността от регулираните професии “Медицина” от списъка по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета с постановление 12 на МС от 20 януари 2021 г.

15 422 студенти ще се обучават срещу заплащане. МОН предлага да бъдат приети 2250 докторанти в държавните висшите училища, от които 1631 в редовна и 619 в задочна форма, а 312 в научните организации, от които 180 в БАН и 53 в Селскостопанската академия.

Местата за обучение на наши сънародници от чужбина са 2000. Българската държава ще осигури 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония. Предложеният прием на студенти и докторанти е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с предложенията на висшите училища.

Проектът на решение е изготвен съобразно целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 г. и на методиката за финансиране на висшите училища, насочена към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.