Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване.

В Списъка за учебната 2021 – 2022 година са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри – на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите. За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти.

Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Един от начините за постигане на това е държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за гарантиране на стаж на студента и на работа след дипломирането му.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката. Те ще са избрани от професионалните направления „Здравни грижи“, „Медицина“ „Ветеринарна медицина“, „Физически науки“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Химични технологии“, „Хранителни технологии“, „Металургия“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“ и др.