HelpDesk ще подпомага системните и училищни администратори за използване на електронните платформи и ресурси

В Министерството на образованието и науката вече работи HelpDesk – Национален мониторинг център, който подпомага системните и училищни администратори в страната във връзка с използването на електронните платформи и ресурси за обучение. Информация и консултация се предоставя чрез безплатна телефонна линия с номер 070010241 или през Microsoft Teams.

IT експерти отговарят на въпроси всеки работен ден от 8 до 17 ч. Те дават разяснения за IT инфраструктурата на МОН, работата с електронните устройства, предоставени от министерството, а така също с електронните профили в системата на образованието @edu.mon.bg и платформите за дистанционно обучение, подсигурени от МОН. Приемат се запитвания за предоставяне на безплатни Microsoft лицензи, за единната информационна система за изпити и прием, за Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

Националният мониторинг център на МОН е разположен в Техническия университет в София и е създаден по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Освен със съвети, той подпомага работата на училищните ръководства в администрирането на данни и наблюдава и контролира как се изпълняват националните програми и проекти на МОН в областта на информационните и комуникационните технологии.

Продължават консултациите на потребители на електронните платформи за обучение на телефон 080010112.