Касационната жалба е срещу отмяната на заповедта за дисциплинарно уволнение на Иванка Киркова

Министърът на образованието и науката оспорва решението на Административен съд – Пловдив, с което се отменя заповедта за дисциплинарно уволнение на бившия вече началник на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. Касационната жалба с мотивите срещу решението е постъпила вчера, уточни за „Уча в Пловдив“ говорителят на Административния съд под тепетата Миглена Найденова.

След като се запознае с преписа на жалбата, Киркова има 14 дни за отговор. След това делото се препраща във Върховния административен съд, който трябва да потвърди решението на пловдивските магистрати или да излезе с друго становище.

С решение от 27 октомври т.г. съдът отмени дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Мотивът е, че жалбоподателката не е била изслушана от министъра на образованието преди издаването на оспорения акт, което е несъмнено установено и не е спорно между страните. В мотивите си съдът посочва, че е налице хипотезата на чл.93, ал.2 от Закона за държавния служител, когато дисциплинарно наказващият орган не е изслушал държавния служител или не е приел и обсъдил писмените му обяснения.

Решението за уволнението на Иванка Киркова е от 5 юли т.г. в резултат на комплексна проверка от звеното за вътрешен одит на МОН.