Стартира процедура за оценяване на учебници за 2., 6. и 8 клас, както и за комплекти по чужди езици за 3, 7 и 9 клас

DSCF9299

МОН одобри проекти за 112 учебника и учебни комплекти за 1. и 5. клас. Те са внесени от 25 издателства. На първия етап проектите бяха оценявани от експерти за съответствие с Държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 27 предложения на различни издателства отпаднаха още тогава.

При втория етап от оценката беше взето предвид мнението на учители от цялата страна. До 23 януари те трябваше да ги прегледат и да дадат аргументирано становище дали са подходящи за класната стая. 40 399 преподаватели са посочили учебниците и комплектите, пригодни за прилагане в училище според тях. Най-вероятно, каквато е обичайната практика, училищата ще работят с едно основно издателство, понеже, ако всеки преподавател избере учебниците на различни издатели, това изключително много затруднява процедурата по поръчка и използването впоследствие. Без да броим първокласниците, при които учебниците са за еднократна употреба. Останалите обаче са със срок на годност три години.

МОН очаква издателите да заявят готовността си да разпространяват одобрените учебници и учебни комплекти. Окончателният им списък ще бъде публикуван на сайта на МОН до две седмици.

Открита е процедура за оценяване и одобряване на учебници за 2., 6. и 8. клас. Проекти се приемат до началото на май 2017 г.

На сайта на МОН е публикуван за обществено обсъждане проект за откриване на процедура за учебници за 3. 7.  и 9. клас и по чужди езици.