Представители IT сектора и Съюза на работодателите в работна група за мерки и подкрепа на училищата за учене навсякъде и по всяко време

Министърът на образованието Красимир Вълчев събира администратори на електронни платформи, за да обсъдят варианти за онлайн обучение в случай на удължаване на грипната обстановка. Представители на IT сектора, Съюза на работодателите в системата на народната просвета, сдружение за алтернативни обучителни и културни ресурси „Образование без раници“ и експерти от МОН влизат в работна група за набелязване на мерки за информиране и подкрепа на училищата и учителите за провеждане на дистанционно обучение и за учене навсякъде и по всяко време.

Министър Вълчев припомни, че има два вида дистанционно обучение. Единият е с виртуална класна стая, за който обаче страната не е готова, тъй като всяко дете трябва да има крайно устройство.

„Самоподготовка в електронна среда – асинхронно дистанционно обучение, също може да помогне за наваксване на материала. Трябва да използваме времето, в което учениците са вкъщи, за обучение. Може да се прилага и проектно базираният подход, при който те извъшват проучвателна работа и се подготвят предварително по зададена тема“, обясни министърът.

От образователното министерство обмисляли различни варианти за наваксване на пропуснатия учебен материал, но орязването на пролетната ваканция не е на дневен ред.

Учениците са отсъствали между 6 и 16 дни, но в системата има резерв за преструктуриране на учебната програма – по всяка дисциплина са предвидени часове за нови знания и за упражнения. Наваксването на пропуснатите по време на грипните ваканции уроци ще бъде да за сметка на часовете, в които учениците трябва да затвърдят наученото.

Не обмисляме удължаване на учебната година за настоящия момент и промяна на изпитите. Що се отнася до изпитните варианти за ДЗИ и НВО, възможно е отпадне на последните теми от учебните програми. От МОН успокояват, че няма да бъде включен материал, който не се взет в клас.

От министерството са препоръчали и мерки, с които да се предотврати разпространението на заразата в образователните институции. В детските градини отсъствието е по желание и не необходима извинителна бележка. В училищата са въведени повишени мерки за хигиена. Предстоящи учебни пътувания – екскурзии, бели, зелени училища, квалификации, временно са спрени до второ нареждане. Училищата имат право на до 5 дни за екскурзии  и те са от резервите, които може да използват за наваксване на материала.