Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини, каза министърът на образованието Красимир Вълчев

Живеем в условия на непредвидимост, но сме заявили, че обучението ще е присъствено, както смятат и мнозинството от родителите. Дистанционната форма все още не е достатъчно разработена. Затова през предстоящата учебна година ще се даде превес на обучението в клас, но при определени противоепидемични мерки. Това каза тази сутрин по БНТ министърът на образованието Красимир Вълчев.

Въвежда се принципът на невзаимодействие между паралелките в училищата и групите в детските градини. Ако има болно дете, стремежът ще бъде да се ограничат физическите контакти извън паралелката или групата. Освен това ще има задължителни и пожелателни мерки за безопасност, като се въвежда изискване да се носят предпазни маски, но не в класните стаи, а в общите помещения.

По отношение на оборудването за поддържане на здравословна среда, министър Вълчев очерта възможностите с оглед на отпуснатите допълнителни средства. На по-късен етап вероятно ще бъдат закупени пречистватели за въздуха в училищата и компютри, допълни той.

Ще остане възможността за онлайн обучение, тъй като вероятно ще се налага превключване на системата от обучение в присъствена в обучение в електронна среда, особено в случай на поява на сезонни вируси. Ще бъдат определени училища центрове за дистанционно обучение, към което обаче се добавят и консултации с преподавател в електронна среда и на място в училище. До 10 септември трябва да бъдат приети промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще регламентират новостите.

Що се отнася до необходимите изследвания за постъпване в детска градина, министърът обясни, че ще се мисли за по-благоприятен режим, за да няма струпване на хора пред лекарските кабинети. Вероятно ще бъде удължен срокът за подаване на бележките за детските заведения, но се чака решение на Министерството на здравеопазването.

Матурите засега остават каквито са, но поради автономията на висшите училища те имат правото да преценяват дали да използват резултатите от зрелостните изпити при бала за кандидатстване и дали да имат собствени кандидатстудентски изпити.

“Наредбата, която ще утвърдя вероятно вдругиден, предвижда възнагражденията на лекторите да зависят от изпълнението на определени цели и задачи, които са важни за развитието на висшето училище и на обществото, например колко са променили и актуализирали учебните програми, колко са затегнали изискванията към студентите, каква политика за насърчаване на научните изследвания имат, за развитие на млади преподаватели”, каза още министър Вълчев.