Дейността на образователните медиатори няма да бъде поставена под въпрос след 1 юли, когато приключва реализирането на Националната програма „Подкрепа на медиаторите и социалните работници“, по която се финансира работата. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на изслушване в парламентарната образователна комисия. Той посочи, че по проект „Успех за теб“ ще бъдат отпуснати 25 млн. лв. По него на училищата ще могат да се възстановяват до 500 лева за 4-часов работен ден на всеки назначен медиатор. Осигурени са и средства в размер на 34 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи. Отделно по същото перо от бюджета за 2022 г. има преходен остатък от близо 10 млн. лева.

„За да се реши трайно въпросът с образователните медиатори, трябва да се направи промяна в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. И да има възможност те да се назначават задължително при определен процент деца, които трябва да бъдат обхванати“, заяви Пенов. Той допълни, че би било добре директорът да има възможност да избира дали да назначи медиатор или друг непедагогически специалист, като социален, здравен работник или психолог.

Припомняме, че Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” събра над 9000 подписа в петиция за запазването на образователните медиатори в училище. Според организацията те са застрашени да останат без заплащане от 1 юли 2023 г., тъй като образователното министерство планира да не продължи националната програма, по която се покриват техните заплати. Част от националаата програма в страната са 980 медиатори. От център “Амалипе” работят с над 400 от тях, които за последната година са успели да върнат обратно в училище около 1000 ученици. Медиаторите казват, че ако бъде прекъсната програмата от юли, интеграцията на различните общности би била много по-трудна. От Центъра предложиха програмата за финансиране да се удължи с една година, за да могат да бъдат осигурени средства, с които училищата да осигуряват заплати на медиаторите.