Провеждането на национално външно оценяване в края на 10 клас е задължително според Закона за предучилищното и училищното образование. Отлагането му за определена учебна година може да стане само с решение на  Народното събрание, както се случи през миналата 2019-2020 г. В настоящата ситуация обаче това не е възможно, защото няма действащ парламент.

Това се казва в позиция на просветното министерство по повод исканията на различни организации за отмяна на изпитите.

От МОН поясняват, че форматът е заложен в държавния образователен стандарт за оценяване резултатите от обучението на учениците, а още преди началото на настоящата учебна година моделите на НВО са били оповестени на сайта на ведомството.

През тази учебна година няма основание изпитите да бъдат отменени или включеният в тях учебен материал да бъде съкратен, защото образователният процес не беше прекъсван, а броят на реално взетите учебни часове дори е по-голям от предишни години, когато имаше грипни ваканции и екскурзии, се казва още в становището на министерството. Макар обучението от разстояние в електронна среда да не може да замести изцяло присъствените занятия,  са били създадени условия учениците да придобият необходимите знания и ключови компетентности.

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета също настоява да не се правят никакви промени в образователния процес до края на учебната година.

Образованието до 16 години е задължително, а националното външно оценяване измерва придобитите умения в рамките на целия първи гимназиален етап. С резултатите от НВО учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

В позицията на МОН се казва още, че тези резултати са индикатор, чрез който се измерват придобитите компетентности, установят се пропуските на учениците и необходимостта от компенсиране чрез консултации и допълнително обучение. Както и останалите външни оценявания, това в 10 клас има значение за разработването и прилагането на мерки за подобряване на качеството на образованието на ниво паралелка, училище, регион, държава.