OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ректорите искат обединение на всички сега действащи закони в областта на висшето образование в един

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Стратегии да това как виждат развитието си в следващите 20-30 години трябва да представят висшите училища пред МОН. Това стана ясно днес на среща между министъра на образованието Красимир Вълчев и представители на Съвета на ректорите. Двете страни обсъждаха приоритетите на МОН в областта на висшето образование. Вълчев заяви, че ще продължава преструктурирането в областта на финансирането и приема на студенти, както и по-тясно обвързване на висшето образование с пазара на труда. При финансирането на университетите обаче ще се отчита и регионалната значимост на част от професионалните им направления.

Ректорите предложиха всички сега действащи закони в областта на висшето образование да бъдат обединени в един. Сега образованието и науката се управляват от четири нормативни акта, които на моменти си противоречат. Обсъден беше и въпросът за бъдещото изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания ще бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет, за да бъде предложена на Народното събрание. Това стана ясно при срещата на министър Вълчев с председателя на Българската академия на науките акад. Юлиян Ревалски. Учените подкрепят проекта на стратегията, мерките в управленската програма на правителството и се надяват този документ да бъде приет от парламента.

Грижата за кадрите – в изследователските центрове, във висшите училища и в училищата, бе една от темите, които двамата обсъдиха.

Емиграцията на младите и образовани българи е сериозен проблем, изтъкна Вълчев.

Министърът на образованието и председателят на БАН обсъдиха възможности за разширяване на формите на сътрудничеството с висшите училища и въвеждането на нови методи на преподаване чрез обучение на учители, за да се подобри качеството на предучилищното и училищното образование. И двамата са убедени, че учителите приемат всяко предизвикателство и са отворени за новите неща, за да задържат интереса на учениците и да им помогнат по-лесно да усвояват нови знания.