Предлагат още варианти, освен обявеното вече поетапно възстановяване на присъствените занятия от 4 февруари за 7., 8. и 12. клас

Министерството на образованието пусна онлайн анкета до учители и директори, за да проучи мнението им кога, как и кои класове да се върнат към присъствено обучение, преди да се вземе решението на национално ниво за разхлабване на мерките в образователната система. Педагогическите специалисти трябва отговорят на поставените въпроси до неделя вечер. Най-напред анкетираните трябва да изразят становище дали изобщо одобряват възстановяването на занятията в клас от началото на втория срок. В повечето училища той започва на 4 февруари. Но за учебните заведения, които са използвали възможността за проектни дейности преди коледната ваканция и са отложили задължителните занятия през юни за децата до 6. клас, датата може да е по-късна. Такива са общо 313 в страната, като почти всички работят с ученици от уязвими групи. Сред пловдивските, които удължават срока с две седмици, са ОУ „Панайот Волов“, СУ „Найден Геров“, ОУ „Йордан Йовков“, НУ „Кирил Нектариев“. В областта това са училищата в Болярци, Чешнегирово, Белозем, Бяла река, Триводици, Паничери, Съединение, ОУ “Хр.Смирненски” в Раковски.

В тази връзка вторият въпрос в допитването е от коя дата евентуално да се възстановят занятията. Посочени са два варианта: от 4 февруари или от първия понеделник на втория учебен срок – 8 февруари. На анкетираните се дава възможност сами да посочат дата, а има и отговор „да не се възстановяват“.
Министерството проучва нагласите на гилдията за кои класове да се мисли приоритетно при превключване към присъствено обучение. Възможностите са: само 7. ; само 7. и 8.; само 7. и 12.; 7., 10 и 12.; всички в гимназиален етап от 8. до 12; всички в прогимназията от 5. до 7. клас. Пак има опция и за свободен отговор.
Последният въпрос е по какъв начин да се върнат учениците: всички едновременно; постъпателно, като първи са 7., 10. и 12. клас; постепенно по етапи – прогимназиален и гимназиален или пък постъпателно, като първи са 7., 8., 10. и 12. Отново може да се посочи и друга схема.

Допитването е анонимно.

След направените от МОН промени вторият учебен срок за отделните класове завършва на:                14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. – І – III клас
30.06.2021 г. – IV – XІ клас
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Експерти на МОН и МЗ ще изготвят общ план за връщането на учениците в клас, който да гарантира минимален риск. Това заяви на днешния парламентарен контрол здравният министър проф. Костадин Ангелов.